Vitberg – utworzono pierwszą Pracownię Wibroterapii w Polsce

Vitberg – utworzono pierwszą Pracownię Wibroterapii w Polsce

Więcej szczegółów o marce Vitberg

W 2018 roku na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczęła działanie pierwsza Pracownia Wibroterapii. Przedsięwzięcie zainicjowano przy partycypacji nowosądeckiej firmy Vitberg.

Zajęcia dydaktyczne oraz badania z aparatami firmy Vitberg

Pracownia Wibroterapii powstała w celu przeprowadzania badań naukowych nad oddziaływaniem wibroterapii na organizm człowieka. Prowadzone w niej będą także zajęcia dla studentów uczelni z zakresu fizykoterapii, odnowy psychosomatycznej i kosmetologii. Zestawy RAM Vitberg+, w które wyposażona jest pracownia, posłużą także do powysiłkowej regeneracji zawodników. Popularność krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że urządzenia Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się urządzenia firmy Vitberg?

W najbliższych latach wyniki badań mogą pomóc w usprawnieniu treningów sportowców czy modernizacji terapii pacjentów. Z pewnością w Pracowni Wibroterapii prowadzone będą prace badawcze z zakresu biochemii i fizjologii. Analizie poddane będzie oddziaływanie wibroterapii na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Rezultaty badań będą porównywane z wynikami uzyskiwanymi przez laboratoria z innych stron świata.

Nasze dane teleadresowe:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]