Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków - poszerz swoje wiadomości!

Za sprawą otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze sporządzają mnóstwo zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, iż online bez problemu można wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często niezbędne, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależny jest koszt przekładu?

Termin wykonania, język, poziom skomplikowania tłumaczenia – to wpływa na finalny koszt usługi

Końcowy koszt przekładu tekstu determinują następujące czynniki:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, francuski) albo germańskich (holenderski, angielski) będzie na ogół tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsze niż translacja w kierunku odwrotnym.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac dyplomowych, podręczników medycznych lub umów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych błędów.
4. Termin wykonania przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Czym odróżnia się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu prostego?

Wypada wspomnieć, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak paszport bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, kopii bądź oryginału, jak również nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów, natomiast w przypadku potrzeby zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]