Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Więcej informacji o Kraków PFRON znajdziesz tutaj

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej korzystają urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można również zamontować system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć chroniony budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Nasze dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]