Myślisz o modernizacji magazynu? Zastosuj regały przejezdne

Myślisz o modernizacji magazynu? Zastosuj regały przejezdne

Wiele magazynów ma powierzchnię zbyt małą do tego, by zmieściły się w nich wszelkie magazynowane przez firmę materiały. Problem ten jest szczególnie uciążliwy w chłodniach oraz mroźniach, które niełatwo jest rozbudować, a każdy kolejny metr sześcienny wiąże się z podniesieniem wydatków na ich eksploatację. Zarówno w typowych magazynach, jak i tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie minusowych temperatur, pomocne będą regały przejezdne. Jak działa to rozwiązanie?

Regały przesuwne – charakterystyka

Magazynowe regały przejezdne odróżniają się od zwykłych tym, że montuje się je na specjalnych prowadnicach umieszczonych na suficie oraz podłodze hali. Dzięki temu można zmieniać ich położenie i zsuwać ze sobą kilka regałów. W każdej chwili można też uzyskać dostęp do dowolnej palety na terenie składu – wymaga to tylko przesunięcia przyległych regałów. Wdrożenie tej technologii powoduje, że pojemność składu może zostać podniesiona nawet o kilkadziesiąt procent przy jednoczesnym zachowaniu kosztów eksploatacji na dotychczasowym poziomie.

Kiedy wdrażać regały przesuwne?

Jak już wspomnieliśmy, regały mobilne są zalecane szczególnie do mroźni oraz chłodni. Są też doskonałym rozwiązaniem w małych magazynach, właściciele których z różnych powodów nie mogą podjąć decyzji o ich rozbudowie. Regały jezdne nie wymuszają konieczności zmian w strukturze hali. To sprawia, że ich montaż jest możliwy zarówno w tworzących się właśnie obiektach, jak i w tych już funkcjonujących. Może więc stać się idealnym sposobem na ich modernizację i tym samym na sprawniejsze spożytkowanie ich powierzchni, a także racjonalizację kosztów wynikających ze składowania towarów.