Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Jeśli potrzebujesz zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała, zajrzyj na www.testypsychologiczne.com.pl.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry nad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale również pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych zawodów. Na czym polegają te badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z używaniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na kłopoty z równowagą bądź mające problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompletna diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii oraz laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą). Badania przeprowadza się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W trakcie badań można również wykryć problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie ważne. Nie trzeba obawiać się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – termin ważności?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, iż w czasie wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyły 50 lat, muszą natomiast poddawać się im każdego roku.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]