Komu zlecić osuszanie fundamentów?

Komu zlecić osuszanie fundamentów?

Nawet gdy budowla ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest zagrożenie, że z czasem ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to zdarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w efekcie źle wykonanej lub nadwerężonej hydroizolacji murów.

Osuszanie murów – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Zawilgocenie murów nie znaczy od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak toalety, niewietrzone piwnice i kuchnie pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej następstwem przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budynków lub gdy zdarzyło się zalanie w następstwie powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla specjalistów z obszaru hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają rozległe doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wybrania adekwatnych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach pojawiają się plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda pnie się w górę – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, jednak można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą ścian, która zastopuje podnoszenie się wilgoci wzwyż. Kolejną fazą, rzecz jasna po dokładnym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie domów wymaga czasami przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W wielu przypadkach potrzebne będzie także odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych modułów budowli, jak ściany żelbetowe, przepusty rur oraz przepusty kabli.