Jakie usługi świadczy prywatny detektyw?

Jakie usługi świadczy prywatny detektyw?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne również dla przedsiębiorców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu których problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Żeby legalnie działać w tym zawodzie, należy dysponować odpowiednią licencją wydawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, co najmniej średniego wykształcenia i obywatelstwa dowolnego z krajów należących Unii Europejskiej. Warunkiem jest także bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. kiedy podejrzewamy, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także określić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.