Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Ostatnie lata to okres napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia pracy lub nauki w naszym kraju.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]