Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Więcej o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego rodzaju testom. Są one konieczne dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć jedynie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, bo badane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, lecz gdy ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są wykonywać badania każdego roku.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]