Najczęściej wybierane kierunki studiów w Polsce

Najczęściej wybierane kierunki studiów w Polsce

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to kwestia, z którą rok w rok mierzą się tysiące młodych ludzi. Niejednokrotnie wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki studiów są modne wśród młodzieży.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Zainteresowani komputerami często decydują się też na dziedziny o podobnym charakterze, które posiadają wysoki potencjał rozwoju. Są to naturalnie robotyka i automatyka, które nie są wszak kierunkami nowymi, jednak dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści starają się z reguły o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Kolejno w zestawieniach pojawiają się kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), prawo i administracja, budownictwo czy wszelkie filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru matematyki, a także orientalistyki (sinologia i japonistyka). Najtrudniej dostać się również na wydziały związane z wzornictwem, branżą filmową czy marketingiem. Warto zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków równolegle.

Jak trafnie wybrać kierunek studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku studiów powinno się rozważyć własne zainteresowania, ale też przyszły popyt na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, iż wybrany kierunek nie determinuje na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie poszerzać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one organizowane na większości uczelni wyższych i zazwyczaj nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, by do nich przystąpić. Wystarczy dysponować tytułem inżyniera, magistra lub licencjata.

Maturzysto, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje przykładowo poprzez pracę w wolontariatach czy organizacjach uczelnianych. Trzeba spożytkować te lata jak najlepiej.