Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Potrzebujesz kontenera na gruz? Odwiedź ten adres

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z składowaniem oraz transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]