Centralka telefoniczna

Centralka telefoniczna

Liderami na rynku centralek telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz szeroką ofertę modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centralki telefoniczne – czym właściwie są?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.