Restrukturyzacja sądowa – co wypada o niej wiedzieć?

Restrukturyzacja sądowa – co wypada o niej wiedzieć?

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, zobowiązania w stosunku do wspólników zwiększają się z tygodnia na tydzień, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można zdefiniować jako przeobrażenie podmiotu mającą na celu uniknięcie jego upadłości i w konsekwencji wzrost jego wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z maja 2015 r.. Nowe prawo jest zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców i oferuje im sporo narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami. Również postępowania kończą się szybciej niż w latach wcześniejszych i wymagają mniej formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele korzyści: wstrzymać realizację nieprzychylnych ugód, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, pomagają zatrzymać egzekucje komornicze, a przede wszystkim uchować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołany wyżej akt prawny definiuje 4 sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie układowe, na które decydują się zwykle właściciele spółek obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sędzia może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem dobytek dłużnika. Czas trwania takiego postępowania jest często dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w kwestiach tyczących się wierzytelności spornych, to sąd rozstrzyga o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu rejestru zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednak w domyśle ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ restrukturyzacji trwa zwykle do 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a zarazem gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak wiąże się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to zadłużona spółka przy współudziale z nadzorcą układu, którego nawiasem mówiąc sama wskazuje, samodzielnie przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Rolą sędziego jest tu tylko zatwierdzenie układu zgodnie z wolą wierzycieli.

Wypada zaakcentować, iż istnieją ograniczenia, które określają to, jaki rodzaj restrukturyzacji można przeprowadzić w danym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować tylko wówczas, gdy suma zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku wymagane jest rozpoczęcie postępowania układowego bądź sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są zagmatwane, toteż jeśli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale wahasz się, jaki typ będzie korzystny dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.