Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – o notach księgowych

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – o notach księgowych

Dowiedz się wszystkiego o notach księgowych na 40 euro.

Każda osoba prowadząca własną firmę prędzej czy później natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać od razu, a może stosować jako jeden z etapów procedury windykacyjnej?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych kontaktów partnerskich. W końcu przyczyną zwłoki we wniesienia należności za fakturę może być jednorazowe niedopatrzenie bądź przejściowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie Flobo

W chwili, kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]