Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Porządna porcja informacji o automatycznej windykacji. Przeczytaj koniecznie!

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Choć określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której wszczyna się wobec dłużnika różne czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta droga windykacji będzie nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje porównywalną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana w określonym czasie niewątpliwie rośnie. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – ustaw własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może ustawić własne harmonogramy działań podejmowanych względem opieszałych kontrahentów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wspomniane powyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także znaczną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]