ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

Faktura pro forma znaczenie. Zdobądź więcej wiadomości.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale również i gros osób realizujących zakupy w sieci, mieli choć raz kontakt z fakturą proforma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Proforma nie jest dowodem wykonania usługi

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, toteż nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dowodem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Poleca się aczkolwiek zatrzymać ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą przedłożenia konkretnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zakupu artykułów ani zrealizowania usługi, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą wciąż być zmodyfikowane.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma wygląda oraz posiada analogiczne elementy co faktura VAT, a więc:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie prognozowanej daty dostarczenia towaru lub realizacji usługi.

Żeby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę trzeba oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, gdy klient przeleje już zaliczkę bądź uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.