Prawo rodzinne – alimenty, separacje, rozwody

Prawo rodzinne – alimenty, separacje, rozwody

Prawo rodzinne jest jeden z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy duże doświadczenie też w prowadzeniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, ojcostwa i macierzyństwa czy uregulowania kontaktów.

Rozwody, alimenty, separacje – sprawy z obszaru prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to wyjątkowa sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko znajomości przepisów, ale przede wszystkim właściwego podejścia do Klienta, który powierza nam swoje osobiste sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientami i prowadzenie ich przez każdy etap sprawy w najmniej bolesny dla nich sposób. Naszym celem jest dopasowanie się do oczekiwań naszych Klientów przede wszystkim w zakresie ich czynnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – metoda działania prawnika

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych rozpoczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez spotkanie twarzą w twarz lub rozmowę telefoniczną albo przez Skype. To wtedy staramy się zgromadzić jak najwięcej informacji związanych ze sprawą oraz poznać osobę, na rzecz której będziemy pracować przez najbliższe miesiące. Kolejne etapy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, jak np. mediatorzy. W toku prowadzenia każdej sprawy zawsze dążymy do znalezienia sposobu na jej ugodowe zakończenie. Podejście to wynika z faktu, iż większość sytuacji spornych ma swoje źródło w silnych emocjach, a pełnomocnik, jako osoba bezstronna, nie znajduje się pod ich wpływem i rozpatruje sprawę jedynie z punktu widzenia prawa.