Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie pracy, prawie cywilnym, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, udziale w negocjacjach i mediacjach, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Zakres działalności Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy nawet podatkowe. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne skutki prawne.