Prawo

Karta Polaka – czym jest, komu przysługuje i do czego uprawnia?

Karta Polaka została ustanowiona na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku. Jest do dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, jednocześnie nie nadając obywatelstwa polskiego i nie przyznając prawa pobytu czasowego czy stałego w kraju. Warunki przyznania Karty Polaka Warunkiem uzyskania Karty Polaka jest deklaracja przynależności do Narodu Polskiego oraz posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów byłego ZSRR. Kartę Polaka zatem może otrzymać obywatel Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji,

Kredyty frankowe a pomoc kancelarii prawnej

Krakowska Kancelaria Czarniak Baszczyn specjalizuje się w sporach z bankami i pozostałymi instytucjami z sektora finansowegooferującymi polisolokaty bądź kredyty we frankachszwajcarskich. Wachlarz usług adwokata Pawła Czarniaka oraz radcy prawnego Tomasza Baszczyna jest bardzo szeroki – obejmuje reprezentowanie klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, jak również spłaconych i wypowiedzianych. Ponadto są to także postępowania o unieważnienie umów, zwrot gotówki czy zmniejszenia salda zadłużenia. Kredyty frankowe – jaką wybrać kancelarię? Należy zdecydować

Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019

W dniu 3 października 2019 roku zapadł wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubak (C-260/18), który w sposób istotny wpłynął na stanowiska wydawane przez Sądy w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty – w tym wypadku franków szwajcarskich. Sprawa dotyczyła roszczenia Powodów o stwierdzenie nieważności umowy, zawierającej klauzule indeksacyjne zawarte w umie o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty franka szwajcarskiego. Powodowie podnosili, że postanowienia te są niezgodne z prawem,

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, wiele osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec

Rezygnacja z ubezpieczenia – pomoc prawna

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia względem sprawcy o naprawienie szkody. Także w przypadku krzywdy fizycznej ma prawo starać się o zadośćuczynienie. W wielu sytuacjach dochodzi do braku porozumienia pomiędzy poszkodowanym i sprawcą szkody, w głównej mierze co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, przede wszystkim od towarzystw ubezpieczeniowych. Przeprowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno zadośćuczynień za szkody rzeczowe, jak również szkody osobowe. Sprawa o

Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie pracy, prawie cywilnym, jak również w prawie rodzinnym. Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy Na co dzień przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym

Obsługa prawna z zakresu prawa spadkowego

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy kompleksową pomoc prawną z dziedziny prawa spadkowego. Dysponujemy bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia spadku bądź podział spadku. Nie są nam również obce zagadnienia prawne dotyczące zachowku czy dziedziczenia firm lub udziałów w spółkach. Spadki – działania kancelarii prawnej Współpracę w sprawach spadkowych rozpoczynamy od swobodnej konwersacji z Klientem oraz od omówienia problemu, z jakim się do nas zgłasza. Istotne jest, aby

Kancelaria adwokacka Tomanek

Kancelaria adwokatów Tomanek&Tomanek funkcjonuje w Zabrzu oraz Gliwicach już od 1999 r. Powstała dzięki współpracy dwojga adwokatów Grażyny i Damiana Tomanek. Jej partnerami są zarówno indywidualne podmioty, jak i osoby prawne. Służy stałym doradztwem prawnym, które obejmuje udzielanie porad w zakresie prawa, reprezentowanie klientów przed sądem, czy wsparcie podczas negocjacji. Przedsiębiorstwa mogą zaś liczyć na pomoc przy sporządzaniu dokumentów sądowych oraz regulaminów. Usługi świadczone przez kancelarię Obszar działalności kancelarii Tomanek&Tomanek

Reprezentacja pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Nasza działalność koncentruje się nie tylko na prowadzeniu spraw sądowych, ale też na doradztwie w obszarze bieżącej interpretacji prawa pracy. Prawo pracy – rola kancelarii prawnej Działając w imieniu Pracodawców, najczęściej pomagamy im w tworzeniu wszelkiego typu dokumentacji na etapie powstania stosunku pracy, jego trwania oraz zakończenia. Udzielana przez nas

Prawo rodzinne – alimenty, separacje, rozwody

Prawo rodzinne jest jeden z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy duże doświadczenie też w prowadzeniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, ojcostwa i macierzyństwa czy uregulowania kontaktów. Rozwody, alimenty, separacje – sprawy z obszaru prawa rodzinnego Prawo rodzinne to wyjątkowa sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie