Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Wytrzymałe filtry do użytku przemysłowego i uniwersalnego

Nie ma co się oszukiwać: stan powietrza w Polsce zły. Pod tym względem nasz kraj utrzymuje się na jednym z najdalszych miejsc pośród członków Unii Europejskiej. Każdego dnia pojawiają się nowe powiadomienia o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu pyłów PM10 oraz PM2.5 i dlatego też nieprzerwanie poszukiwane są wydajne metody, pozwalające poradzić sobie z narastającym zanieczyszczeniem, przede wszystkim w pomieszczeniach, w których utrzymanie sterylności powietrza jest niezwykle ważne (przykładowo w budynkach służby