Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne

Coraz częściej korzystamy z usług prywatnych detektywów. Istotny zakres takiej działalności to zbieranie wrażliwych, tajnych wiadomości dotyczących procesów karnych i cywilnych, mienia, osób zaginionych lub ukrywających się i dokonywanie weryfikacji wiarygodności świadków i dokumentów. Każda drobna przesłanka od klienta lub występujące przypadkowe okoliczności są ważne.

Zakres usług detektywistycznych

Działalność opiera się na prowadzeniu śledztwa posługując się rozumowaniem logicznym i innymi niejawnymi metodami dochodzenia. Na podstawie zebranych dowodów oraz faktów, poprzez taką formę dedukcji, detektyw jest w stanie zidentyfikować prawidłowe wnioski. Do usług detektywistycznych należy przedstawienie prawdziwej wersji zdarzeń podczas realizacji zlecenia działając zgodnie z prawem i określonym w licencji detektywa zakresem czynności.