Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – jak zdobyć specjalistyczne uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. W czasie szkolenia uczestnicy poznają kluczowe terminy, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentacji.