Gdzie i jak wykorzystuje się lepkościomierze?

Gdzie i jak wykorzystuje się lepkościomierze?

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej dokładności i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z przyrządów użytkowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierz – precyzyjny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Lepkościomierz, zwany też wiskozymetrem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w licznych sektorach przemysłu – m.in. w branży motoryzacyjnej i spożywczej, w zakładach chemicznych, a także przy produkcji opakowań, papieru. Sprawdzeniu poddawana jest ciecz – lakiery, żywice, asfalt i klej. W zakładach chemicznych powszechnie używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki zastosowaniu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z czujnika, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się 2 bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, konstrukcją oraz przeznaczeniem. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope zdaje egzamin przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Z kolei urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania cieczy czystych.